Individuāla Zīmola spēle

Individuāla Zīmola spēle

750.00 EUR
Četru sarunu cikls Zoom individuāli par zīmolu un biznesu.

1 - stratēģija, mērķis
2 - vizuālā identitāte // zīmola un tavs personīgais tēls
3- komunikācija // kā izstāstīt stāstu par zīmolu
4 - noslēdzošā saruna, kāda ir zīmola izaugsme un, kas vēl ir iespējams

Sarakste Whatsapp no 1dienas līdz 5dienai visu sadarbības laiku.

PVN jau cenā